Nobilus Ent

http://www.nobilusent.com

kutno@nobilusent.com

2012

Wykonanie izolacji termicznej. Wykonanie instalacji hydraulicznej łączącej system grzewczy starego budynku z systemem grzewczym nowego budynku

wykonanie
2012

Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji N13, W13, W10. Wykonanie dokumentacji technologicznej,  projektowej, walidacyjnej oraz kwalifikacji IQ, OQ instalacji wentylacji technologicznej N13, W13, W10

projekt wykonanie
2012

Wykonanie izolacji termicznej oraz  dostosowanie kontenera do montażu instalacji hydraulicznej. Wykonanie instalacji hydraulicznej łączącej system grzewczy starego budynku z systemem grzewczym  nowego budynku

wykonanie
2011

Dostawa i montaż pompy ciepła do odzysku energii cieplnej z wody obiegowej (nowy sposób ogrzewania budynku)

montaż dostawa wykonanie
2011

Zakup agregatu wody lodowej

wykonanie montaż dostawa
2011

Dostawa, montaż central wyciągowych

wykonanie montaż dostawa
2011

Wykonanie instalacji glikolu dla układu trzech suszarek tacowych

wykonanie
2011

Dostawa, montaż central nawiewnych

dostawa montaż wykonanie
2010

Wykonanie instalcji wentylacji śluz Nr 23a i 23b oraz modernizacji pomieszczenia Comber 500 (nr pom. 24a)

wykonanie
2010

Zakup wymienników ciepła na destylację i suszarnię rozpyłową. Uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji substancji czynnych oraz rozbudowa infrastruktury "B+R".

dostawa montaż wykonanie
2009

Instalacja wentylacji boksu wirówki

wykonanie
2009

Instalacja wentylacyjna nawiewna przy zasypie Comber 300

wykonanie
2009

Dostawa, montaż oraz uruchomienie centrali klimatyzacyjnej dachowej do pomieszczeń technologicznych czystych

wykonanie montaż dostawa
2009

Instalacja wentylacji modernizowanego pomieszczenia suszarni Comber 500D

dostawa montaż wykonanie
2009

Wykonaie instalacji chłodniczej dla komory magazynowej farmaceutycznej

wykonanie montaż dostawa
1 | 2
« Poprzednie
Następne » 1 of 2