TEVA Kutno S.A.

http://www.pliva.pl

recepcjakutno@teva.pl

2010

Instalacja klimatyzacyjna obróbki powietrza technologicznego dla pomieszczenia produkcyjnego w budynku Form Suchych Leków

wykonanie montaż dostawa
2010

Wykonanie instalacji klimatyzacji dla pomieszczenia badania stabilności - Laboratorium KJ

wykonanie
2010

Dostawa urządzeń do instalacji nawilżania etykiet. Dostawa skrzynek na etykiety wyk. blacha KO.Dostosowanie nawilżacza do rozbudowy kolejnych punktów wentylacyjnych.Montaż kanałów i skrzynek

dostawa montaż
2010

Dostosowanie systemu hydraulicznego wody lodowej w magazynie hurtowni farmaceutycznej

wykonanie
2010

Wykonanie systemu schładzania powietrza w magazynie hurtowni farmaceutycznej

wykonanie
2010

Wykonanie wentylacji wyciągowej z pomieszczenia odpadów korytarz Nr VI Oddział Form Suchch Leków

wykonanie
2010

Wykonanie modernizacji węzła chłodu na obiekcie TEVA S.A.

wykonanie
2010

Konsultacje techniczne i dobór urządzeń dla projektu Biurowiec TEVA S.A.

wykonanie
2009

Sekcje filtracyjne powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

dostawa montaż wykonanie
2009

Instalacja centralnego odkurzania pomieszczeń produkcyjnych nr 115/III, 118/III, 120/III w Oddziale Form Suchych

wykonanie
2009

Dostawa, montaż i uruchomienie sekcji filtracyjnych powietrza do instalacji klimatyzacyjnych 23W, 24W, 25W

wykonanie montaż dostawa
2009

Instalacja stref filtracyjnych H10 w liniach wyrzutów 24W, 25W, 23W w Budynku III Oddz. Form Suchych Leków

projekt
2009

Projekt instalacja strefy filtracyjnej H10 w linii recyrkulacji 30W Budynek V Oddział Form Suchych Leków

projekt
2009

Dostawa, montaż i uruchomienie sekcji filtracyjnej powietrza do instalacji klimatyzacyjnej 30W

wykonanie montaż dostawa
2008

Instalacja sprężonego powietrza w Budynku Form Suchych Leków (projekt powykonawczy)

projekt
1 | 2
« Poprzednie
Następne » 1 of 2