POMIESZCZENIA PRODUKCYJNE I MAGAZYNOWE

2009 Nobilus Ent
Kutno

Wykonaie instalacji chłodniczej dla komory magazynowej farmaceutycznej

wykonanie montaż dostawa
2008 Kongskilde Polska Sp. z o.o.
Kutno

Wykonanie instalacji wentylacji: hali montażu z zapleczem socj-biur., hali magazynowej, rozbudowa budynku administracyjnego, hali produkcyjnej - malarni

projekt
2008 PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
Żyrardów

Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu prasy Bellmera oraz instalacji odciągów miejscowych znad prasy Bellmera i zsypu wapna na przenośnik w pomieszczeniu węzła odwadniania

wykonanie
2008 K-FLEX Polska Sp. z o .o.
Kutno

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna hali produkcyjno-magazynowej oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych budynku administracyjnego

projekt
2008 FRUCTA NAPOJE Sp. z o.o.
Łęczyca

Instalacja odciagowa znad urządzenia technologicznego w hali produkcyjnej

dostawa montaż wykonanie
2008 Nobilus Ent
Kutno

Instalacja suszarni owiewowych

projekt
2008 Kutnowskie Zakłady Drobiarskie EXDROB S.A.
Kutno

Instalacja wentylacji w hali produkcyjnej linii drobiu grzebiacego

wykonanie
2008 Nobilus Ent
Kutno

Instalacja wentylacji pomieszczeń młynka, homogenizacji

wykonanie
2008 PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
Żyrardów

Instalacja wwentylacji mechanicznej wyciagowej z pom. prasy Bellmera zgodnie z projektem branżowym

wykonanie
2008 Schomburg Polska Sp. z o.o.
Kutno

Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego

projekt
2008 Fresenius Kabi Polska
Warszawa

Dostawa, montaż oraz uruchomienie wymiennik ciepła typu JAD F-10 m dla technologii chłodzenia rozlewaczek

wykonanie montaż dostawa
2008 TEVA Kutno S.A.
Kutno

Prace instalacyjne przewodów  - kan. wentylacyjnych do central technologicznych obsługujących drażownicę

montaż
2008 TEVA Kutno S.A.
Kutno

Instalacja klimatyzacji 30N3/30W3 w pomieszczeniu ODT

projekt
2008 TEVA Kutno S.A.
Kutno

Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu produkcyjnym nowo montowanej blistkarki w Budynku nr V Form Suchych

wykonanie
2008 Schomburg Polska Sp. z o.o.
Kutno

Instalacja C.O. w hali produkcyjno-magazynowej

projekt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 « Poprzednie Następne » 5 of 11