POMIESZCZENIA PRODUKCYJNE I MAGAZYNOWE

2010 TEVA Kutno S.A.
Kutno

Wykonanie modernizacji węzła chłodu na obiekcie TEVA S.A.

wykonanie
2010 POLFARMEX S.A.
Kutno

Montaż urządzenia MULTI ART-COOL Mirror - wersja inwerterowa

montaż
2010 POLFARMEX S.A.
Kutno

Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzenia MULTI ściennego ART-COOL

dostawa montaż wykonanie
2010 Zakład Poligraficzny Halina Puchalska
Kutno

Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego ściennego LG model K24AH do pomieszczenia produkcyjnego

montaż dostawa wykonanie
2009 Nobilus Ent
Kutno

Instalacja wentylacyjna nawiewna przy zasypie Comber 300

wykonanie
2009 TEVA Kutno S.A.
Kutno

Sekcje filtracyjne powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

dostawa montaż wykonanie
2009 PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o.
Łęczyca

Instalacja wentylacji mechanicznej Zaplecza Socjalnego

dostawa montaż wykonanie
2009 TEVA Kutno S.A.
Kutno

Instalacja centralnego odkurzania pomieszczeń produkcyjnych nr 115/III, 118/III, 120/III w Oddziale Form Suchych

wykonanie
2009 TEVA Kutno S.A.
Kutno

Dostawa, montaż i uruchomienie sekcji filtracyjnych powietrza do instalacji klimatyzacyjnych 23W, 24W, 25W

wykonanie montaż dostawa
2009 TEVA Kutno S.A.
Kutno

Instalacja stref filtracyjnych H10 w liniach wyrzutów 24W, 25W, 23W w Budynku III Oddz. Form Suchych Leków

projekt
2009 Nobilus Ent
Kutno

Instalacja wentylacji boksu wirówki

wykonanie
2009 BARTER S.A.
Dobrzelin

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia chłodniczego LG Electronics model ES H186

wykonanie montaż dostawa
2009 TEVA Kutno S.A.
Kutno

Projekt instalacja strefy filtracyjnej H10 w linii recyrkulacji 30W Budynek V Oddział Form Suchych Leków

projekt
2009 TEVA Kutno S.A.
Kutno

Dostawa, montaż i uruchomienie sekcji filtracyjnej powietrza do instalacji klimatyzacyjnej 30W

wykonanie montaż dostawa
2009 Nobilus Ent
Kutno

Instalacja wentylacji modernizowanego pomieszczenia suszarni Comber 500D

dostawa montaż wykonanie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 « Poprzednie Następne » 4 of 11