POMIESZCZENIA PRODUKCYJNE I MAGAZYNOWE

2014 GEO-POLAND Sp. z o.o.
61-615 Poznań, Oddział Kutno

Dostawa i montaż elementów boksu  jałowego dla modernizacji  istniejącego boksu  jałowego

dostawa montaż
2014 Global-Tech
42-500 Będzin

Wykonanie montażu obwodów chłodniczych urządzeń klimatyzacyjnych oraz automatyki central klimatyzacyjnych – Kellogg’S Kutno

montaż wykonanie
2014 GEO-POLAND Sp. z o.o.
61-615 Poznań, Oddział Kutno

Dobór, dostawa i wykonanie instalacji klimatyzacji magazynu surowcowego (trzy segmenty – prawa strona magazynu)

dostawa wykonanie
2014 ZME EMIT S.A.
99-320 Żychlin

Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji w magazynie i mieszalni farb w budynku hali C

wykonanie
2013 TEVA OPERATIONS POLAND Sp. z o.o.
Kutno

Przebudowa wentylacji i klimatyzacji w budynku produkcyjno – magazynowym Oddział Form  Proszkowych

wykonanie
2013 TEVA OPERATIONS POLAND Sp. z o.o.
Kutno

Montaż instalacji sprężonego powietrza

montaż
2013 TEVA OPERATIONS POLAND Sp. z o.o.
Kutno

Modernizacja wentylacji – Budynek A

wykonanie
2013 Serioplast Poland Sp. z o.o.
99-300 Kutno

Wykonanie instalacji wentylacyjnej wyrzutowej gorącego powietrza ze systemu chłodzenia  sprężarki  powietrznej

wykonanie
2012 Union Chocolate Sp. z o.o.
Żychlin

Wykonanie modernizcji kanałów instalacji wentylacji

wykonanie
2012 TEVA OPERATIONS POLAND Sp. z o.o.
Kutno

Wykonanie przebudowy obsługi klimatyzacyjnej pomieszczeń produkcyjnych w Budynku Form Suchych - budynek pod linię saszetkową

wykonanie
2012 TEVA OPERATIONS POLAND Sp. z o.o.
Kutno

Wykonanie przebudowy obsługi klimatyzacyjnej pomieszczeń produkcyjnych w Budynku Form Suchych - budynek pod naważalnię

wykonanie
2012 PROVIT Sp. z o.o.
Kutno

Dostawa oraz montaż, uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego ściennego E12SQ 3,4/4,0kW

dostawa montaż wykonanie
2012 POLYONE
Kutno

Wykonanie instalacji nawiewnej dla schładzania silników elektrycznych produkcyjnych urządzeń technologicznych w warunkach całorocznych przy założeniu poboru świeżego powietrza z zewnątrz

wykonanie
2012 Nobilus Ent
Kutno

Wykonanie izolacji termicznej. Wykonanie instalacji hydraulicznej łączącej system grzewczy starego budynku z systemem grzewczym nowego budynku

wykonanie
2012 Grupowa Oczyszczalnia Ścieków

Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego LG Electronics UV-60 inwerter dla sterowni elektrycznej  sprężarek  powietrza

wykonanie montaż dostawa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
« Poprzednie
Następne » 1 of 11